Garcia Studio, Inc. 933 Fielder Avenue NW Atlanta, GA 30318 404-892-2334Buğday Depolama ve Paçallama

Kuruluşumuzun buğday siloları 1000 ton buğday depolayabilecek kapasitede ve kuruluş içinde bu stokun sevkini insansız olarak gerçekleştirebilecek niteliktedir. 2 adet 2.500 tonluk 2 adet 1000 Ton’luk dik çelik buğday silosu, ve bu siloları dolduran bir adet kamyon kaldırma platformu ve iç taşıma organları sayesinde buğdayın depolanması insan gücü ve minimum maliyetle fabrika içinde nakledilmesini sağlamaktadır. Bu depolar içerisinde en az 6 farklı tipte buğday, yüksek miktarlarda depolanabilmektedir.

 

Eskişehir ticaret borsasından Satın Alma Müdürü tarafından satın alınan hammaddenin ilk kontrolleri, ticaret borsası laboratuvarında yapılmakta olup, ilgili doküman her buğday sevkiyatında kuruluşumuza ulaştırılmaktadır. Ticaret borsası laboratuvarında kontrol edilen hammadde, kuruluşumuz laboratuvarında da analiz edilip, bu değerler dikkate alınarak silolara çekilmektedir. Kuruluşumuza üreticilerden gelen hammadde ise Buğday Satın Alma Şartnamesine uyuyor ise, kontrolleri yapıldıktan sonra Satın Alma Müdürünün kararı ile alımı gerçekleştirilir ya da geri çevrilir. Ürünün kimyasal analizleri kendi laboratuvarımızda günlük olarak yapılır. Yılda en az 2 defa TÜRKAK tarafından akredite edilmiş bir laboratuvarda mikrobiyolojik analizlerle ürün güvenilirliği sağlanmaktadır.