İMAMOĞLU UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Kuruluşumuzda TS-EN ISO 9001 Kalite ve TS-EN ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetimi Sistemlerini uygulamaktadır. Kalite yönetim sistemimiz ile kuruluşumuzun müşteri istekleri ve geçerli yasal şartları sağlayacak ürün sağlama kabiliyetinin gösterilmesi, sistemin sürekli iyileştirilmesi için süreçlerle yönetim ve sistemin etkin uygulaması ile müşteri memnuniyetinin sağlanması temel görevimizdir. Gıda güvenliği yönetim sistemi kapsamını, üründe güvensizliğe yok açabilecek müşteri ve tüketici şikâyetlerine neden olabilecek fiziksel, kimyasal ve biyolojik tehlikeler için alınan kontrol önlemleri oluşturmaktadır. Gıda güvenliği konusundaki çalışmalar ile hammadde girdiden başlayarak, üretim hatlarının tüm noktalarında, üründe güvensizliğe yol açabilecek potansiyel tehlikeler tanımlanıp, belirlenmiş olan kontrol önlemleri sürekli izlenmekte ve ürüne yansıması engellenmektedir. Ayrıca, sürekli gelişme bilinciyle çalışarak, yönetimin önderliği ve desteği ile teknolojinin gerektirdiği yenilikleri de göz önüne alarak, takım bilinci içerisinde süreçlerini sürekli iyileştirerek, müşterilerini tatmin etmeye yönelik faaliyetlerini sürdürmeye devam etmektedir.

HABERLER