InsanKaynaklariFormuBCoğrafi konumu, Arazi Konumu ve Yardımcı Tesisleri

Kuruluşumuz, Eskişehir’in doğusunda kurulu bulunan Organize Sanayi Bölgesinde bulunmaktadır. Kuruluşumuz Gıda sektöründe faaliyet göstermekte olup başlıca üretimi Buğday Unudur. 10 dönüm arazi üzerinde kurulu bulunmaktadır. Bu arazinin yarıya yakın kısmı yeni yatırımlar için kullanılabilir durumdadır. Kuruluşumuzun arazisinde fabrika binası, un ve kepek deposu, yönetim binası, atölye, buğday siloları, kamyon kaldırma platformu, fabrika bahçesi bulunmaktadır.

logoBuğday Depolama ve Paçallama

Kuruluşumuzun buğday siloları 1000 ton buğday depolayabilecek kapasitede ve kuruluş içinde bu stokun sevkini insansız olarak gerçekleştirebilecek niteliktedir. 2 adet 2.500 tonluk 2 adet 1000 Ton’luk dik çelik buğday silosu, ve bu siloları dolduran bir adet kamyon kaldırma platformu ve iç taşıma organları sayesinde buğdayın depolanması insan gücü ve minimum maliyetle fabrika içinde nakledilmesini sağlamaktadır. Bu depolar içerisinde en az 6 farklı tipte buğday, yüksek miktarlarda depolanabilmektedir.